Адм. услуги

-Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.

-Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.

-Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

-Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.