Паралелки

Профил"Математически"

Профил"Математически"

с профилиращи предмети Математика и Информатика. Балообразуващи предмети – удвоената оценка от НВО по Български език и литература и Математика и оценките от свидетелство за завършено основно образование по Математика и Информационни технологии. При равен бал – оценката по Физика и астрономия. Брой на учениците в паралелката – 26. Срок на обучение – 5 години. Изучаване на чужд език – нито разширено, нито интензивно.

Научи повече
Профил"Природни науки"

Профил"Природни науки"

с профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС. Балообразуващи предмети – удвоената оценка от НВО по Български език и литература и Математика и оценките от свидетелство за завършено основно образование по Биология и ЗО и Химия и ООС. При равен бал – оценката по Физика и астрономия. Брой на учениците в паралелката – 26. Срок на обучение – 5 години. Изучаване на чужд език – нито разширено, нито интензивно.

Научи повече