Поредна иницитиатива на СУ"Н.Вапцаров"

Поредна иницитиатива на СУ"Н.Вапцаров"

Поредна иницитиатива на СУ"Н.Вапцаров"

 

В седмицата посветена на Вапцаров се проведе следната инициатива:
Ученици и учители трябваше да напишат по една позитивна дума започваща с първата
буква на своето име.
Активността беше много голяма.
Това е резултатът!!!!!
Благодарим на всички за участието в тази инициатива!!!