Ученик от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, участва в семинар на Фондация „Българска памет„

Ученик от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, участва в семинар на Фондация „Българска памет„

Ученик от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, участва в семинар на Фондация „Българска памет„

 

Десетокласникът Илия Марваков от СУ „Никола Вапцаров“ бе ученикът, който взе участие в седемдневния културен фестивал „#EntreCultFest“, по проект  „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“, КД2 и организиран от фондация „Българска памет”, който се проведе в Банкя (София). Той работи под ръководството на старши учител по български език и литература Заприна Глушкова. Идеята на форума бе да подпомогне кариерното развитие и да съдейства за европейската интеграция на младите хора. Участниците във фестивала бяха избрани чрез конкурс за есе на тема: „Моята иновативна творческа идея “. Те бяха от България, Северна Македония и Сърбия – по 18 ученици от държава.

В рамките на 7 дни се осъществиха редица творчески изяви, свързани с културните традиции в трите страни – изобразително изкуство, песни и танци, обичаи и фолклор. Бяха анализирани разнообразни източници на информация в сферата на творчеството и културата. Учениците, разпределени в смесени групи, презентираха и участваха в различни симулационни упражнения. За една седмица младите хора развиха и подобриха умения като креативност, предприемчивост, мотивация за гражданско участие, комуникативност, инициативност и лидерство.

Зареден с много положителна енергия от проведения фестивал, десетокласникът Илко Марваков представи още първия ден след връщане в училището в класа на неговия ментор – г-жа Глушкова, програмата на събитието чрез множество примери за културното богатство на Стария континент, както и на фундаменталната роля на културното наследство на Европа за формиране на съвременните общества – единни в многообразието. Той запозна учениците с предизвикателствата, които Фондация „Българска памет“ предлага на младежите чрез своите форуми.

Илко участва за първи път в такъв форум, но още отсега мечтае и чака с нетърпения обявяването на следващия конкурс от Фондация „Българска памет“.