"Моят любим празник"!

"Моят любим празник"!

"Моят любим празник"!

След като петокласниците от СУ "Никола Вапцаров" - гр. Хаджидимово се запознаха с фолклорния календар на българите в часовете по БЕЛ, те изготвиха информационни книжки на тема: "Моят любим празник". Най-обичаните празници сред учениците са: Великден, Коледа, Цветница и Денят на славянската писменост и култура. Учениците вложиха старание в изработването на проектите си, като приложиха своите знания не само от часовете по БЕЛ, но и тези, получени от родителите и в часовете по изобразително изкуство и религия. При представянето на проектите г-ца Мария Мамова /учител по БЕЛ/ постави отлични оценки за добре свършената работа.След като петокласниците от СУ "Никола Вапцаров" - гр. Хаджидимово се запознаха с фолклорния календар на българите в часовете по БЕЛ, те изготвиха информационни книжки на тема: "Моят любим празник". Най-обичаните празници сред учениците са: Великден, Коледа, Цветница и Денят на славянската писменост и култура. Учениците вложиха старание в изработването на проектите си, като приложиха своите знания не само от часовете по БЕЛ, но и тези, получени от родителите и в часовете по изобразително изкуство и религия. При представянето на проектите г-ца Мария Мамова /учител по БЕЛ/ постави отлични оценки за добре свършената работа.