Час на класа в 7 и 8 клас

Час на класа в 7 и 8 клас

Час на класа в 7 и 8 клас

На 26.02.2024 год.в 7.и 8.клас в СУ"Н.Вапцаров",гр.Хаджидимово гостува Костадин Каймаканов-специалист по гражданска защита в Община Хаджидимово.Темата на часа бе"Защита на населението по време на бедствия и аварии".Гостът запозна учениците с основни правила на поведение,засягащи човешкия живот,по време на катаклизми и войни.Най-важното,което разбраха,е,че животът е изконно право на всеки човек,което го получава с раждането си и смисълът е в неговото опознаване.