Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

В тази секция ще намерите всички разписания,графици и обучителни материали за провеждането на дистанционно обучение в СУ"Никола Впцаров"

национална електронна библиотека за учители - https://e-learn.mon.

електронно четими учебници - http://https://www.mon.bg/bg/100428

уча се - https://ucha.se/

Академико - https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

портал в помощ на дистанционното обучение - https://edu.mon.bg

помощни материали за класната стая TEAMS - https://dechica.com/teams/

видеа и отговори на често задавани въпроси в TEAMS - http://parvo-gd.com/uploads/2019-2020/edu.pdf

 

Уважаеми родители и ученици,

За всички нас предстои една необичайна учебна година — година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

В тази връзка предоставяме на вашето внимание:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет;
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.

 Архив