Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, информационни дейности с цел превенция!!!

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, информационни дейности с цел превенция!!!

Механизъм_противодействие_на_нарк.-училище.docx

Shemi_Mehanizam_2023.docx