,Consuming Overconsumtion"

,Consuming Overconsumtion"

,Consuming Overconsumtion"

 

       Consuming Overconsumption - Международен онлайн  eTwinning проект  

Нашият личен Padlet

-https://padlet.com/vkaramihaleva/t4z71rtkal76490k

Представяне на  нашите училища

https://www.youtube.com/watch?v=W7sD_WMs3cE

https://www.youtube.com/watch?v=TnABjH0VCtM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-blWTrrjRf0&feature=emb_title&ab_channel=Be%C3%A7injustforporjects

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/98/598/221598/images/c3b77e87a.jpghttps://twinspace.etwinning.net/filhttps://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/98/598/221598/images/b36e8569f.jpeg

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/98/598/221598/images/bc897785a.jpg

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/98/598/221598/images/b981abf0b.jpegжж