ТВОРЧЕСТВОТО В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ (Creativity in the world of innovation)

ТВОРЧЕСТВОТО В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ (Creativity in the world of innovation)

ТВОРЧЕСТВОТО В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ (Creativity in the world of innovation)

 

През месец декември   СУ,,Никола Вапцаров“ започна работа по нов eTwinning проект на тема ТВОРЧЕСТВОТО В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ

Държавите участнички в този проект са участват  са България,Турция,Албания,Румъния.

Учениците от 5а клас  ще си  партнират със свои съученици от тези държави.

Създадена бе група за комуникация между членовете  на екипа,проведе се и първа онлайн среща, на която се поставиха задачи на всеки участник.Изготвена бе програма за дейности по месеци.

                

ЗА ПРОЕКТА:

ЦЕЛИ

Нашият проект има за цел да развие високо ниво на мислене, производствени умения и иновативни способности на учениците.

Една от основните цели е  да осигурим богати учебни изживявания.

Да насочим вниманието на децата върху проблеми от реалния свят.

Интегриране на всички предмети.

Включване на учениците в екипна работа,

Обучение на учители в съответствие със STEM образованието.

Учениците трябва да могат да  идентифицират проблемите според възрастта си и предлагат решения на тях.

За подобряване на презентационните умения на учениците в рамките на обучението на връстници,

Развиване на умения за 3D мислене,

Да развият способността да използват инструментите на Web 2.0 безопасно и функционално.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

-Учениците  да могат да задават провокиращи размисъл въпроси, да откриват отговори, решават проблеми, като прилагат наученото и развиват своята креативност. Те ще развиват уменията на 21-ви век (критично мислене, креативност, сътрудничество, социални умения, технологична грамотност, продуктивност и др.), необходими за техния успех.

Предлага смислено сътрудничество по отношение на ангажиране в екипна работа, обмен на идеи и обсъждане на начини за решаване на проблем, споделяне на отговорности и взаимно насърчаване. Предоставя практически възможности за учене чрез преживяване чрез използване на различни инструменти и оборудване по време на учебния процес. Тяхното самочувствие нараства, за да бъдат продуктивни и те са мотивирани да участват и да допринасят за процеса на обучение. Учениците придобиват различни умения като общуване, социализиране, развиване на различни гледни точки, осигуряване на мотивация за производство, показване на положителни нагласи, повишаване на самочувствието и развиване на умения за инженерен дизайн. Развиват се любопитството и уменията за задаване на въпроси на учениците. По този начин те могат да измислят или проектират някои иновативни продукти в резултат на своите изследвания.