Обществен съвет

Обща информация

Председател: Кармелита Палашева

Членове:1.Ина Бойчева-представител на финансиращия орган

               2.Катерина Благоева

               3.Татяна Воденичарова

               4.Иван Милушев