На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката!

На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката!

На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката!

Честит Рожден Ден "ПИ"!

Днес в часовете по математика учениците посветиха на "ПИ"различни дейности .Петите класове оцветяваха рисунки,шестите класове решаваха задачи,а учениците от 9 клас подготвиха презентации на тема:"Числото ПИ".Мелодията на числата 3,1415...звучеше през целия ден,защото както е казал Айнщайн „Математиката е поезията на логическите идеи.“

Честит празник на всички приятели на математиката!