Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ!!!

Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ!!!

Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ!!!

В часовете по занимания и интереси в група ЦДО учениците от 5. клас отбелязаха Международния ден на думата БЛАГОДАРЯ. С изготвянето на рисунки, плакати и картички учениците  изпратиха  посланието: Благодарността поражда обич и приятелство. Тя скъсява дистанции и събира светове. През нея минава пътят на прошката, която е висша добродетел. Да благодариш означава да си Човек.