ДЗИ-сесия май-юни

ДЗИ-сесия май-юни

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ

 И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

организация, провеждане и оценяване на ДЗИ 

през учебната 2020/2021 година

 Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 година

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

Български език и литература

19 май 2021 г.

начало 08,00 часа

II държавен зрелостен изпит /предмет по избор/

21 май 2021 г.

начало 08,00 часа

ДЗИ по желание на ученика в периода

от 26 до 31 май 2021 г.

 

 ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебна бележка

01 март – 19 март 2021 г.,

 

Допускане до ДЗИ

до 18 май 2021 г. 

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18 май 2021 г.

Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ

до 18 май 2021 г.

Оценяване на изпитните работи

22 май – 06 юни 2021 г. 

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 07 юни 2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 22 юни 2021 г.

 

Скъпи дванадесетокласници,

Вие не само завършвате гимназия, Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

https://www.mon.bg/bg/1