НВО-4,7 и 10 клас

НВО-4,7 и 10 клас

 

Дни за провеждане на НВО

  Заповед №РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09- 1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

ІV клас

Български език и литература –26 май 2022 г.., начало 10:00 часа

Математика – 27 май 2021 г., начало 10:00 часа

 

Оценяване на изпитните работи от НВО 28 май – 06 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 07 юни 2022 г.

 

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 26 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2022 г.

 

Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 26 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2022 г.

 

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.