Столово хранене

Столово хранене

В СУ"Никола Вапцаров" се хранят ученици от 1 до 4 клас.Храната се доставя в индивидуални опаковки в плик за всяко дете. След приключване на храненето остатъците и опаковките се поставят в плика и се изхвърлят в оставен голям плик/чувал за отпадъци, който се изнася от класната стая.