План прием 1 клас 2022/2023г.-СУ"Никола Вапцаров"

План прием 1 клас 2022/2023г.-СУ"Никола Вапцаров"

 

Прием в първи клас за 2022/ 2023 учебна година

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Приемането на Вашите деца в първи клас е изключително важен момент. Изберете пътя към успеха – СУ"Никола Вапцаров"гр.Хаджидимово

добре дошли

За учебната 2022/2023 година е предложен прием на една паралелка І клас, целодневно обучение.

download

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

 

Вид дейност

Срок

1.

Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас

до 17.05.2022 година

2.

Подаване на молби (заявления)

от 31.05. до 15.06.2022 година

3.

Изнасяне на списъка с приетите ученици

17.06. 2022 година

( 17,30 часа)

4.

Записване на приетите първокласници

от 20.06 до 28.06.2022 година

5.

Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места

28.06.2022 година

6.

Попълване на свободните места

от 29.06 до 08.09.2022 година

7.

Обявяване на свободни места

08.09.2022 година

8.

Родителска среща по паралелки

до 12.09. 2022 г

 

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец;

2. Ксерокопие на акта за раждане;

3. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГ в ДГ или училище;

4. Декларация, в случай, че детето не е посещавало ПГ;

5. Заявление за записване в РП;

6. Заявление за целодневно обучение;

7. Медицински картон.

 АрхивАрхив